icoon wpp

E-waste is een complex probleem. Ontrafel samen met uw studenten de complexiteit en ga op zoek naar oplossingen.

EDGE KIT

Met deze fiche laat u uw studenten vanuit één product het mondiaal economisch systeem analyseren, systeemdenken en acties aanbevelen aan een reëel bedrijf.

business case

Deze fiche geeft inspiratie bij het ontwikkelen van een business case voor duurzaamheid door studenten

EDGE KIT

Een instrument om duurzaamheidsprincipes te integreren in innovatie‐ en designprocessen